Mình đang tìn hiểu và có nhu cầu mua nhà ở MHD, tuy nhiên khi đọc tin tức về dự án này thì chỉ thấy tin về vụ phốt 128 căn hộ bên này, cho mình hỏi là tình hình vụ này đã được giải quyết đến đâu rồi? Liệu mình đầu tư tại thời điểm này có ổn không ạ?