Social Listening là gì? Tổng quan

Social Listening là gì?

Social Listening được hiểu đơn giản là phương tiện quản lý truyền thông lắng nghe và theo dõi người dùng. Nó theo dõi nhận xét của khách hàng về công ty bạn trên các kênh online hay nghiên cứu đối thủ, sản phẩm,…

Social Listening

Social Listening đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu nơi tâm trí người tiêu dùng. Nó giúp doanh nghiệp tiếp thị nội dung của mình đến khách hàng, quản lý sản phẩm, tương tác với khách hàng. Từ đó, nắm rõ tâm tư, thắc mắc và giải đáp khách hàng.

Doanh nghiệp nào nên sử dụng Social Listening?

Social Listening giúp doanh nghiệp phát hiện rủi ro để thương hiệu của mình được bảo vệ trước các khủng hoảng trên mạng xã hội. Thế nên, các doanh nghiệp có mục đích này thì nên sử dụng Social Listening.

Ngoài ra, Social listening còn giúp các doanh nghiệp marketing sản phẩm của họ, quản lý khách hàng của họ và nhận được feedback về chiến dịch, sản phẩm. Và có 2 loại brands thường sử dụng đó là:

Social Listening

  • Brands B2B: Các doanh nghiệp này hướng tới khách hàng cần nghiên cứu người dùng, tìm hiểu insight của họ và xu hướng cũng như hành vi của người dùng và cách họ áp dụng nó vào sản phẩm.
  • Brands B2C: Đây là các brand hướng tới người dùng, họ muốn kiểm soát ngành và đối thủ để hiểu rõ xu hướng cũng như rủi ro, cơ hội có thể xảy ra.
  • Tổ chức từ thiện: các tổ chức từ thiện cũng có thể sử dụng phương pháp social listening để xem xét các cuộc trò chuyện xung quanh các chủ đề nhất định có thể đưa ra những nội dung nâng cao sự đồng cảm, mang lại cái nhìn sâu sắc hơn cho xã hội.

Và Social Listening cũng có thể sử dụng cho các doang nghiệp muốn tăng tương tác khác.

Social Listening có những giai đoạn nào?

Social Listening

Social Listening là một biến thể của ngành nghiên cứu thị trường nên cũng có những giai đoạn khi nghiên cứu thị trường thông thường. Social Listening sẽ bao gồm 5 giai đoạn chính sau đây:

  • Thu thập dữ liệu
  • Xuất dữ liệu
  • Phân loại dữ liệu
  • Phân tích dữ liệu
  • Trình bày và báo cáo nghiên cứu

Để có thể hiểu rõ hơn thì bạn có thể xem tại đây