Nhiều nam giới có thể chưa biết đến ống sinh tinh có những chức năng gì ?. Nó cấu tạo của ống sinh tinh như thế nào ?.  

ống sinh tinh

Chức năng chính tạo ra tinh trùng sinh sản.

Có 3 giai đoạn trong quá trình hình thành tinh trùng: sinh tinh, sinh tinh và sinh tinh Tế bào Sertoli đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình sinh tinh, giúp hình thành ống dẫn và bảo vệ tinh trùng. Chức năng chính của tế bào Sertoli là nuôi dưỡng tinh trùng đã biệt hóa và giúp biệt hóa thành tinh trùng.

Thông qua lysosome của chúng, tế bào Sertoli hỗ trợ quá trình thực bào bằng cách loại bỏ tế bào chất còn sót lại từ tinh trùng trong quá trình biệt hóa. Tế bào Sertoli cũng sản xuất chất tiết đi vào lòng của các ống bán lá kim và hỗ trợ một số chất do tế bào Sertoli tiết ra, chẳng hạn như hormone chống Müllerian. , yếu tố dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ dòng tế bào thần kinh đệm, yếu tố phiên mã ERM, protein liên kết androgen, inhibitin và các hoạt chất giúp điều hòa quá trình sinh tinh.

Xem thêm: ống sinh tinh có chức năng gì ?