lúc bạn hành động ISO 14001, một trong những điều bạn cần làm là đánh giá khía cạnh môi trường ở tiêu chuẩn ISO 14001 nào được coi là trọng yếu. Những khía cạnh môi trường là cách các bước của tổ chức bạn tương tác với môi trường. Làm thế nào để bạn phân loại liệu 1 tương tác có quan trọng hoặc không? ISO 14001 không liệt kê các tiêu chí để giúp bạn ý kiến quyết định tầm trọng yếu của một ảnh hưởng, vậy làm thế nào bạn có thể xác định phân loại nên là gì? Có một vài điều bạn phải xem xét lúc quyết định xem khía cạnh môi trường nào của bạn là trọng yếu và khía cạnh nào ko.

Tại sao phải XĐ những khía cạnh quan trọng?

không thể quản lý mọi thứ & may mắn thay, bạn không phải làm như vậy. Trong một tình huống mà mọi thứ đều trọng yếu & ko có gì quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác, không có gì được ưu tiên bậc nhất. Bằng việc quyết định các khía cạnh môi trường trọng yếu là gì, bạn chỉ đơn giản là làm điển hình những khía cạnh quan trọng & cần được kiểm soát. Nếu bạn nhận ra các tác động với nhau môi trường là trọng yếu nhất & theo đó cần được xem xét và kiểm soát kỹ lưỡng hơn, bạn sẽ có thể đặt ưu tiên cho những gì cần lôi cuốn và những gì ko.

điều này sẽ cho phép bạn phân bổ các nguồn lực cho các lĩnh vực liên quan và bạn sẽ có được lợi tức đầu tư tốt nhất có thể vào HT môi trường. Hãy nghĩ về điều đó - nếu chỉ một vài khía cạnh là quan trọng, thì việc đầu tư vào quản lý các tương tác môi trường khác trong đơn vị của bạn sẽ không quả thực hợp lý. Bạn có thể sử dụng nhiều cách để giám sát all những khía cạnh của mình & XĐ các khía cạnh trọng yếu. Điều này có thể chứa từ một bảng tính cơ bản tới 1 cơ sở dữ liệu & nó không nên phải phức tạp.

chỉ tiêu nào cần xem xét

sau đây là một số tiêu chí chung mà bạn có thể muốn xem xét lúc muốn xđịnh khía cạnh môi trường nào là quan trọng:

- yêu cầu đối với của pháp luật

tiêu chí này là hợp lý và ko có nghi ngờ xung quanh nó. Nếu có 1 yêu cầu đối với pháp lý buộc bạn phải kiểm soát khía cạnh môi trường, khía cạnh đó phải được phân loại là trọng yếu. Nếu nhà máy xử lý nước thải của các bạn phải đáp ứng các mức hóa chất nhất định trước lúc bạn có thể xả nó ra HT xả thải, thì việc đo lường và quản lý các mức hóa chất này sẽ được quy định bởi pháp luật. Vấn đề này nên được phân loại là 1 khía cạnh môi trường trọng yếu. Nếu việc theo dõi hoặc kiểm soát ko thành công, hoặc việc đo lường được hành động không đúng cách, bạn sẽ ko tuân thủ theo nghĩa pháp lý.

- Có thể gây hại

Nếu chu kỳ phụ gia hóa chất của các bạn ứng dụng phụ gia hóa chất có độc hại cao, thì khả năng gây tổn hại môi trường do tràn dầu sẽ nhiều hơn so với trường hợp chu kỳ sử dụng hóa chất tương đối vô hại. Vấn đề này là do đặc tính của hóa chất được dùng và năng lực gây hại cho môi trường do sự cố tràn. Trong văn phòng, việc giảm thiểu chất thải in ấn để giảm mức ứng dụng giấy, điện & phụ gia hóa chất in ấn có thể trọng yếu hơn 1 khía cạnh môi trường ≠ nếu phương pháp này phổ biến và nhiều nguồn cung ứng bị lãng phí.

- Tần số

VD, nếu bạn áp dụng các phụ gia hóa chất cực kỳ có hại trong quá trình bảo trì và vệ sinh máy móc và vấn đề này chỉ diễn ra hàng 5, thì nó có thể không phải là tác động tiềm ẩn đáng kể tới môi trường nếu bất kỳ sự cố tràn nào có thể diễn ra ở mức nhỏ & được chứa. Các bước hàng ngày không giống như ít phụ gia hóa chất nguy hiểm hơn có thể gây ra tác động tiềm ẩn lớn hơn tới môi trường, và do đó sẽ hợp lý hơn nếu theo dõi & kiểm soát những chất này.

- Tầm trọng yếu đối với các bên liên quan

các bên liên quan trong tổ chức không những là chuyên viên, khách hàng & nhà đầu tư của bạn. Những người sống trong xã hội xung quanh cơ sở của bạn cũng có thể được coi là các bên liên quan, do vậy điều gì quan trọng đối với họ cần được xem xét. Một trong quy trình của các bạn có thể tạo ra 1 mùi kinh khủng không quan hệ đến động vật và thực vật xung quanh bạn, thế nhưng nếu mùi quan hệ tới các bậc cha mẹ có con cái chơi gần doanh nghiệp của các bạn, bạn có thể phải quản lý khía cạnh môi trường này.

Ưu tiên những khía cạnh của bạn

bằng việc XĐ khía cạnh môi trường nào là quan trọng, bạn đặt ra các vấn đề ưu tiên cho nhân viên của mình thấy điều gì là quan trọng đối với doanh nghiệp để giúp hành tinh tốt hơn. Bằng việc tập trung vào những khía cạnh phù thống nhất, bạn kiểm soát và thậm chí có thể đào thải những khía cạnh ấy khỏi tổ chức của mình bằng cách đổi thay các bước liên quan. Vấn đề này sẽ có ích cho cả bạn và môi trường của bạn. Đây là nguyên do tại sao HT quản lý về môi trường được hành động ngay từ đầu.