Chứng chỉ ISO 14001:2015 – Giúp tổ chức đáp ứng yêu cầu đối với luật định

Theo quy định mới đưa ra tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP, các cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ đã đi vào hành động ∈ những loại hình sản xuất công nghiệp có thách thức gây ô nhiễm môi trường, cơ sở hành động phá dỡ tàu biển phải có HT quản lý về môi trường theo TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 14001 (Quy định tại Điều 22, mục năm & Điều 25, mục một sửa đổi bổ sung Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật bảo vệ môi trường)

Vậy các loại hình sản xuất quy mô công nghiệp có thách thức gây ô nhiễm môi trường chứa những loại hình tổ chức nào? Căn cứ Phụ lục IIa kèm theo Nghị định 40/2010/NĐ-CP, các loại hình sản xuất theo công nghiệp có thách thức gây ô nhiễm môi trường bao gồm các nhóm sau:

Nhóm I

 1. Khai thác, làm giàu quặng khoáng sản độc hại;
 2. Luyện kim; tinh chế, chế biến khoáng sản độc hại; phá dỡ tàu biển;
 3. SX giấy, bột giấy, ván sợi (MDF, HDF);
 4. sản xuất hóa chất, phân bón hóa học (trừ loại hình phối trộn); thuốc bảo vệ thực vật hóa học;
 5. Nhuộm (vải, sợi), giặt mài;
 6. ∈ da;
 7. Lọc hóa dầu;
 8. Nhiệt điện than, sản xuất than cốc, khí hóa than, điện hạt nhân;

Nhóm II

 1. xử lý, tái chế chất thải; áp dụng phế liệu nhập khẩu làm thành phần sản xuất;
 2. Có công đoạn xi mạ, làm sạch tiết diện kim loại Bằng hóa chất;
 3. SX pin, ắc quy;
 4. sản xuất clinker;

Nhóm III

 1. chế biến mủ cao su;
 2. CB tinh bột sắn; bột ngọt; bia, rượu, cồn công nghiệp;
 3. CB mía đường;
 4. CB thủy hải sản, giết mổ gia súc, gia cầm;
 5. SX linh kiện, thiết bị điện, điện tử.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP xuất bản ngày 13 tháng 5 5 2019 show ra một số chỉnh sửa và hướng dẫn thi hành luật giữ gìn môi trường & có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2020. Bởi thế tính từ thời điểm ngày 01 tháng 07 5 2020 những cơ sở kinh doanh sản xuất dịch vụ nêu trên nếu ko tuân thủ, ứng dụng hệ thống quản lý về môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 có nguy cơ bị xử phạt theo các quy định hiện giờ.

Vậy HT quản lý về môi trường theo ISO 14001 là gì và làm cách nào để trung tâm có được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001, tuân thủ yêu cầu đối với mà nghị định đưa ra. AJA Việt Nam sẽ làm đầu mối liên hệ, HD công ty đạt chứng chỉ này, cùng lúc tạo điều kiện cho công ty đạt được nhiều các lợi ích bên cạnh đó, giúp vững chắc năng suất và cải thiện tốt hơn môi trường của đơn vị, hướng đến tăng trưởng bền vững.

ISO 14001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001, phiên bản gần đây nhất là ISO 14001 version 2015 xđịnh các yêu cầu đối với HT quản lý về môi trường, cung ứng cơ sở để đánh giá ảnh hưởng môi trường của trung tâm.

ISO 14001 đưa ra một phạm vi mà doanh nghiệp có thể tuân theo để XĐ những tác động đến môi trường, hành động HT kiểm soát để ngăn ngừa và giảm ô nhiễm, đảm bảo tuân thủ những yêu cầu pháp lý.

ISO 14001 cho phép tổ chức có được nhận thức cần thiết về những vấn đề môi trường liên quan tới những hoạt động của đơn vị, giúp giảm chất thải và giảm tiêu hao năng lượng điện, tăng hiệu quả của các bước & máy móc, tiết kiệm giá thành của việc ko tuân thủ pháp luật. ISO 14001 cho phép xác định & theo dõi các mục đích đầy đủ để cải cách không ngừng, dựa trên nhận xét chính xác về rủi ro môi trường.

Chỉ khi trung tâm đạt đủ những yêu cầu trong tiêu chuẩn, tổ chức cấp chứng nhận mới được phép cấp chứng chỉ ISO 14000:2015 cho trung tâm. Chứng nhận này như là minh chứng cho việc HT quản lý về môi trường tại tổ chức được vận hành, duy trì một cách vững chắc, tuân thủ những quy định của pháp luật & đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu nêu ra trong TC.

Phạm vi sử dụng của ISO 14001:2015

ISO 14001 version 2015 quy định các yêu cầu đối với HT quản lý về môi trường, mà một đơn vị có thể sử dụng làm cơ sở để tăng cao kết quả hành động môi trường của mình. Tiêu chuẩn này nhằm ứng dụng cho một đơn vị mong muốn kiểm soát các trách nhiệm về môi trường của mình một cách có HT, đóng góp cho trụ cột môi trường phát triển bền vững.

Sử dụng tiêu chuẩn - TC ISO 14001 giúp đơn vị đạt được các kết quả dự kiến của HT quản lý môi trường của mình, trong đó mang lại báo giá trị đối với môi trường, chính bản thân các doanh nghiệp & các bên quan tâm. Nhất quán với chính sách môi trường của đơn vị, các kết quả dự kiến của một trong những hệ thống quản lý môi trường bao gồm:

 • Tăng cao kết quả hoạt động môi trường;
 • Hoàn tất các nghĩa vụ tuân thủ;
 • Đạt được các mục đích môi trường.

ISO 14001:2015 có thể sử dụng được cho mọi tổ chức, bất kể quy mô, loại hình & bản chất, & ứng dụng vào những khía cạnh môi trường phát sinh từ những hoạt động, sản phẩm và dịch vụ do 1 trung tâm XĐ mình có thể giám sát hoặc gây ảnh hưởng có cân nhắc đến ý kiến về vòng đời. TC này ko nêu ra các chuẩn mực cụ thể chi tiết về kết quả hành động môi trường.

Bên cạnh đó, có thể ứng dụng toàn bộ hoặc từng phần tiêu chuẩn này để cải cách một cách có hệ thống công tác làm quản lý môi trường. Thế nhưng tuyên bố về sự thích hợp với TC này chỉ được chấp nhận lúc tất cả những yêu cầu của tiêu chuẩn này được đưa vào hệ thống quản lý về môi trường của trung tâm & được thực hiện đầy đủ mà ko có ngoại lệ nào.

Đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 trung tâm được gì?

Càng ngày càng có không ít doanh nghiệp và doanh nghiệp yêu cầu đối với các nhà sản xuất & các bên liên quan của họ ràng buộc cải thiện hiệu suất môi trường. Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 được công nhận là bước đầu tiên để bảo đảm độ tin cậy trong bối cảnh này. Vậy sau khi đạt chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001, trung tâm sẽ đón nhận được ích lợi gì?

Sự tin tưởng về trách nhiệm cộng đồng: đem lại sự tin tưởng cho người dùng, nhà đầu tư, công chúng & cộng đồng ưng chuẩn minh chứng về hứa hẹn trách nhiệm với môi trường của công ty, đơn vị.

Thường thường cải cách kết quả hành động môi trường: ưng chuẩn việc xác lập các đích đến cụ thể trong chính sách môi trường & luôn luôn kiểm soát đo lường kết quả thực hiện để duy trì HT.

Tiết kiệm chi phí: cải cách việc giám sát giá thành chuẩn y việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và nguồn năng lượng.

Giảm thiểu rủi ro: Giảm thiểu các thách thức & các nghĩa vụ pháp lý phát sinh, từ đó giảm chi phí bảo hiểm.

Tương thích với những tiêu chuẩn HT quản lý: ISO 14001 được tổ chức để có thể chắc chắn tương thích và kết hợp được với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ≠ như ISO 9001 về QMS, ISO 45001 hay OHSAS về đáng yên tâm và Sức khoẻ nghề nghiệp, & ISO 50001 về tiết kiệm năng lượng…