Chọn tuổi xông nhà năm Nhâm Dần

  • 43 lượt xem
  • Bài viết cuối 01 Tháng Hai
hoacomay đã gửi 01 Tháng Hai

Canh Tý 1960: mệnh Thổ cung Tốn, có thể nhờ các tuổi 1968, 1969, 1970, 1973, 1974, 1976, 1980, 1984, 1985, 1988, 1997

Tân Sửu 1961: mệnh Thổ cung Chấn, có thể nhờ các tuổi 1960, 1962, 1968, 1969, 1971, 1974, 1978, 1983, 1986, 1987, 1996

Nhâm Dần 1962: mệnh Thổ cung Chấn, có thể nhờ các tuổi 1960, 1963, 1969, 1972, 1978, 1981, 1987, 1990, 1996

Quý Mão 1963: mệnh Kim cung Khảm, có thể nhờ các tuổi 1964, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1979, 1987, 1988, 1991, 1994, 1997

Giáp Thìn 1964: mệnh Hỏa cung Ly, có thể nhờ các tuổi 1960, 1965, 1969, 1978, 1980, 1983, 1987, 1996

--------------------------------------------------------

Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may 

Áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,

Ai biết lòng anh có đổi thay?

hoacomay đã gửi 01 Tháng Hai

Ất Tỵ 1965: mệnh Hỏa, cung Cấn, có thể nhờ các tuổi 1957, 1958, 1966, 1967, 1975, 1976, 1984, 1985, 1993, 1994

Bính Ngọ 1966: mệnh Thủy cung Đoài, có thể nhờ các tuổi 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977,  1983, 1985, 1986, 1989, 1992, 1995

Đinh Mùi 1967: mệnh Thủy cung Càn, có thể nhờ các tuổi 1966, 1967, 1975, 1976, 1984, 1985, 1993, 1994

Mậu Thân 1968, mệnh Thổ cung Khôn, có thể nhờ các tuổi 1966, 1967, 1975, 1976, 1984, 1985, 1988, 1992, 1993, 1994

Kỷ Dậu 1969, mệnh Thổ cung Tốn, có thể nhờ các tuổi 1961, 1964, 1970, 1971, 1973, 1976, 1977, 1982, 1985, 1991, 1994

--------------------------------------------------------

Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may 

Áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,

Ai biết lòng anh có đổi thay?

hoacomay đã gửi 01 Tháng Hai

Canh Tuất 1970: mệnh Kim cung Chấn, có thể nhờ các tuổi 1960, 1962, 1968, 1969, 1971, 1974, 1978, 1983, 1986, 1987, 1996

Tân Hợi 1971: mệnh Kim cung Khôn, có thể nhờ các tuổi 1966, 1967, 1975, 1976, 1984, 1985, 1993, 1994

Nhâm Tý 1972: mệnh Mộc cung Khảm, có thể nhờ các tuổi 1964, 1965, 1970, 1974, 1979, 1982, 1988, 1992, 1996, 1997

Giáp Dần 1974: mệnh Thủy cung Cấn, có thể nhờ các tuổi 1966, 1967, 1975, 1976, 1984, 1985, 1993, 1994

 

--------------------------------------------------------

Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may 

Áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,

Ai biết lòng anh có đổi thay?

hoacomay đã gửi 01 Tháng Hai

Ất Mão 1975: mệnh Thủy cung Đoài, có thể nhờ các tuổi 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1985, 1986, 1989, 1992, 1995

Bính Thìn 1976: mệnh Thổ cung Càn, có thể nhờ các tuổi 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1983, 1985, 1986, 1989, 1992, 1995

Đinh Tỵ 1977: mệnh Thổ cung Khôn, có thể nhờ các tuổi 1966, 1967, 1975, 1976, 1984, 1985, 1993, 1994

Mậu Ngọ 1978: mệnh Hỏa cung Tốn, có thể nhờ các tuổi 1970, 1973, 1976, 1979, 1980, 1986, 1988, 1989, 1991, 1994

 Kỷ Mùi 1979: mệnh Hỏa cung Chấn, có thể nhờ các tuổi 1960, 1962, 1968, 1969, 1971, 1974, 1978, 1983, 1986, 1987, 1996

 

--------------------------------------------------------

Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may 

Áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,

Ai biết lòng anh có đổi thay?

hoacomay đã gửi 01 Tháng Hai

Canh Thân 1980: mệnh Mộc cung Khôn, có thể nhờ các tuổi 1957, 1958, 1966, 1967, 1975, 1976, 1984, 1985, 1993, 1994

Tân Dậu 1981: mệnh Mộc cung Khảm, có thể nhờ các tuổi 1961, 1970, 1979, 1988, 1997

Nhâm Tuất 1982: mệnh Thủy cung Ly, có thể nhờ các tuổi 1966, 1968, 1969, 1971, 1974, 1978, 1983, 1984, 1996

Quý Hợi 1983: mệnh Thủy cung Cấn, có thể nhờ các tuổi 1967, 1968, 1971, 1974, 1977, 1983, 1985, 1986, 1989, 1992, 1995

Giáp Tý 1984: mệnh Kim cung Đoài, có thể nhờ các tuổi 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1985, 1986, 1989, 1992, 1995

--------------------------------------------------------

Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may 

Áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,

Ai biết lòng anh có đổi thay?

hoacomay đã gửi 01 Tháng Hai

Ất Sửu 1985: mệnh Kim cung Càn, có thể nhờ tuổi 1965, 1966, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1983, 1989, 1992, 1995

Bính Dần 1986: mệnh Hỏa cung Khôn, có thể nhờ các tuổi 1966, 1967, 1975, 1976, 1984, 1985, 1993, 1994

Đinh Mão 1987: mệnh Hỏa cung Tốn, có thể nhờ các tuổi 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997

Mậu Thìn 1988: mệnh Mộc cung Chấn, có thể nhờ các tuổi 1968, 1969, 1971, 1974, 1978, 1983, 1996, 1999

Kỷ Tỵ 1989: mệnh Mộc cung Khôn, có thể nhờ các tuổi 1965, 1966, 1967, 1975, 1976, 1984, 1985, 1993, 1994

--------------------------------------------------------

Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may 

Áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,

Ai biết lòng anh có đổi thay?

hoacomay đã gửi 01 Tháng Hai

Canh Ngọ 1990, mệnh Thổ cung Khảm, có thể nhờ các tuổi 1970, 1973, 1974, 1976, 1979, 1982, 1988, 1991, 1992, 1996, 1997

Tân Mùi 1991, mệnh Thổ cung Ly, có thể nhờ các tuổi 1966, 1968, 1969, 1971, 1974, 1978, 1983, 1984, 1996

Nhâm Thân 1992, mệnh Kim cung Cấn, có thể nhờ các tuổi 1968, 1975, 1976, 1984, 1985, 1988, 1993, 1994

Quý Dậu 1993, mệnh Kim cung Đoài, có thể nhờ các tuổi 1965, 1968, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992

Giáp Tuất 1994, mệnh Hỏa cung Càn, có thể nhờ các tuổi 1966, 1968, 1971, 1974, 1977, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1992, 1995

Ất Hợi 1995, mệnh Hỏa cung Khôn, có thể nhờ 1966, 1967, 1971, 1975, 1976, 1979, 1983, 1984, 1985, 1987, 1993, 1994

Bính Tý  1996 mệnh Thủy cung Tốn, có thể nhờ 1968, 1970, 1971, 1973, 1976, 1979, 1980, 1982, 1984, 1997

--------------------------------------------------------

Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may 

Áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,

Ai biết lòng anh có đổi thay?

Bạn muốn gửi trả lời ? Hãy đăng nhập trước. Nếu chưa có tài khoản vào diễn đàn, hãy đăng ký
 

Chủ đề cùng danh mục

Chọn ngày  
Tháng Mười 2022 October
6
Thứ Năm
 
Năm Nhâm Dần
Tháng Canh Tuất
Ngày Nhâm Thìn
Giờ Canh Tí
11
Tháng Chín (ÂL, T)
Thursday
Ngày Thanh Long hoàng đạo
Ngũ hành nạp âm Trường Lưu Thủy (Nước chảy dài)
Trực Phá
Nhị thập bát tú Sao Khuê
Tuổi xung Bính Tuất, Giáp Tuất

Danh sách sao:
Sát Cống Đại cát, giải được sát tinh
Đại An Tốt chung
Giải Thần Tốt với tế tự, giải oan, tố tụng. Giải được sát tinh
Ích Hậu Tốt chung, nhất là cưới hỏi
Nguyệt Không Tốt cho sửa nhà, đặt giường
Vãng Vong (Thổ Kỵ) kỵ xuất hành, giá thú, cầu tài lộc, động thổ
Lục Bất Thành Xấu với xây dựng
Nguyệt Phá Xấu với xây dựng nhà cửa

Giờ hoàng đạo:
Thìn(7-9h), Tị(9-11h), Dậu(17-19h), Hợi(21-23h)
Giờ hắc đạo:
Sửu(1-3h), Mão(5-7h), Mùi(13-15h), Tuất(19-21h)
Tiết khí:
Giữa Thu phân (giữa thu) và Hàn lộ (mát mẻ)
Lưu ý sức khỏe:
Người sinh ra trong tiết Thu Phân có tố chất vượng Kim nên tâm lý và tính cách cứng rắn, quyết đoán, thông minh, tác phong mau lẹ, nghĩa khí. Nhiều người có thể sống nội tâm, cô độc, ít bạn bè và tâm lý có thể độc đoán, bảo thủ...Đối với những người mệnh lý cần bổ sung năng lượng Kim thì khi chuyển sang tiết khí này sức khỏe của họ tốt, cảm thấy dễ chịu, tâm lý phấn chấn, trí tuệ mẫn tiệp và có sự tập trung cao độ trong công việc nên dễ thu được thành quả cao trong sự nghiệp. Những người mệnh lý kỵ hành Kim gặp tiết khí này thì sức khỏe suy giảm, tâm lý cô độc, sự nghiệp và tài vận đều trì trệ.
Lưu ý: Ngày/giờ/sao tốt xấu được đưa ra theo kinh nghiệm của người xưa, chỉ có ý nghĩa tham khảo. Hãy căn cứ chủ yếu vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể để đưa ra các quyết định!
HÀ NỘI
 
TP HỒ CHÍ MINH
Nguồn: weatherzone.com.au
  • Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index - BMI) - được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người.
  • Chỉ số khối cơ thể của một người tính bằng cân nặng của người đó (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét).
  • Theo WHO, người lớn có BMI trong phạm vi [18.50 - 24.99] là người bình thường. Dưới 18.5 là gầy, trên 25 là người béo và trên 30 là béo phì.
TỶ GIÁ
Cập nhật: 06/10/2022 12:35:37 CH
Nguồn: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank
Ngoại tệ Mua Mua CK Bán
AUD 15.153,00 15.306,06 15.798,68
CAD 17.124,78 17.297,76 17.854,48
CHF 23.732,60 23.972,32 24.743,86
CNY 3.287,08 3.320,28 3.427,66
 
GIÁ VÀNG MIẾNG SJC 9999
Cập nhật:
Nguồn:
Tỉnh/TP Mua Bán