Vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã phê duyệt 11 quỹ giao dịch được dựa trên giá trị thực của Bitcoin. Đây là một sự kiện quan trọng đối với thị trường tiền điện tử vì nó sẽ làm cho việc tiếp cận Bitcoin dễ dàng hơn đối với các nhà đầu tư truyền thống.

Phân tích về Phí quỹ Bitcoin ETF
Như bạn có thể thấy, các khoản phí cho các quỹ ETF Bitcoin dao động từ 0,2% đến 0,9%. Mức phí thấp sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn trong dài hạn cho các nhà đầu tư.

Dữ liệu này được thu thập từ các trang web chính thức của mỗi quỹ vào ngày 11 tháng 1 năm 2024. Vào thời điểm đó, giá của một đồng Bitcoin là 46.154 USD.

Quỹ Grayscale Bitcoin Trust, quỹ Bitcoin lâu đời và lớn nhất, có mức phí cao nhất. Điều này là do quỹ được cấu trúc như một quỹ trao đổi quyền sở hữu, dẫn đến chi phí quản lý cao hơn.

Các quỹ ETF Bitcoin mới hơn, được cấu trúc như các quỹ giao dịch trao đổi, có mức phí thấp hơn. Điều này là do quỹ ETF có chi phí quản lý thấp hơn so với các quỹ trao đổi quyền sở hữu.

Chính sách phí của các quỹ ETF Bitcoin cũng khác nhau. Một số quỹ cung cấp miễn giảm phí trong một thời gian giới hạn, trong khi các quỹ khác cung cấp miễn giảm phí vĩnh viễn.

Bước đầu đầu tư Bitcoin tiếp theo của Cointrading sẽ là gì?
Sau khi xem xét các lựa chọn mới, chúng tôi có ý định chuyển số lượng Bitcoin mà chúng tôi hiện đang nắm giữ trong Quỹ Grayscale Bitcoin Trust sang một quỹ với mức phí thấp hơn. Mức phí đột ngột 1,5% đã trở thành gánh nặng.

Tuy nhiên, việc phê duyệt các quỹ ETF cũng chấm dứt lý do chính mà chúng tôi không quan tâm đến mức phí quản lý cao khi xây dựng vị thế của chúng tôi trong Quỹ Grayscale từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023.

Các quỹ ETF với tỷ lệ phí từ 0,2% đến 0,3% sẽ mang lại lợi nhuận hàng năm cao hơn khoảng 1,3% so với Quỹ Grayscale đắt đỏ trong những năm tới. Điều này không phải là một sự nâng cấp quan trọng, nhưng chúng tôi không muốn đặt cược vào sự tăng trưởng hai số trong dài hạn.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các tên quen thuộc như iShares (một thương hiệu của Tập đoàn Dịch vụ Tài chính BlackRock), Bitwise với mức phí thấp, cũng như các quỹ của công ty ARK do Cathie Wood điềVào ngày 10 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt 11 quỹ giao dịch ETF dựa trên giá spot của Bitcoin. Đây là một sự kiện quan trọng đối với thị trường tiền điện tử vì nó sẽ làm cho việc tiếp cận Bitcoin dễ dàng hơn đối với các nhà đầu tư truyền thống.

Phân tích về Phí của Bitcoin ETF
Như bạn có thể thấy, các quỹ ETF Bitcoin có mức phí từ 0,2% đến 0,9%. Mức phí thấp sẽ mang lại lợi nhuận lâu dài cao hơn cho nhà đầu tư.

Dữ liệu này được thu thập từ các trang web chính thức của từng quỹ vào ngày 11 tháng 1 năm 2024. Vào thời điểm đó, Bitcoin được giao dịch với giá 46.154 USD mỗi token.

Grayscale Bitcoin Trust, quỹ Bitcoin lâu đời và lớn nhất, có mức phí cao nhất. Nguyên nhân là quỹ này được cấu trúc như một quỹ trao đổi quyền sở hữu, vì vậy có chi phí quản lý cao hơn.

Các quỹ ETF Bitcoin mới hơn, được cấu trúc như các quỹ giao dịch ETF, có mức phí thấp hơn. Điều này là do các quỹ ETF có chi phí quản lý thấp hơn so với quỹ trao đổi quyền sở hữu.

Các quỹ ETF Bitcoin cũng có chính sách phí khác nhau. Một số quỹ cung cấp giảm phí trong một thời gian giới hạn, trong khi các quỹ khác cung cấp giảm phí vĩnh viễn.

Bước đầu tiên của Cointrading trong việc đầu tư Bitcoin tiếp theo sẽ là gì?
Sau khi xem xét các lựa chọn mới, chúng tôi quyết định chuyển số lượng Bitcoin hiện tại đang nắm giữ trong Grayscale Bitcoin Trust sang một quỹ khác với mức phí thấp hơn. Mức phí đột ngột 1,5% đã trở thành gánh nặng.

Tuy nhiên, việc phê duyệt các quỹ ETF cũng kết thúc lý do chính tại sao chúng tôi không quan tâm đến mức phí quản lý cao khi xây dựng vị thế của chúng tôi trong Grayscale từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023.

Các quỹ ETF với mức phí từ 0,2% đến 0,3% sẽ mang lại lợi nhuận hàng năm cao hơn khoảng 1,3% so với Grayscale Trust đắt đỏ. Đây không phải là một nâng cấp đáng kể, nhưng chúng tôi không muốn đặt cược vào sự tăng trưởng hai số trong dài hạn.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các tên quen thuộc như iShares (thương hiệu của tập đoàn dịch vụ tài chính BlackRock), Bitwise, và cũng như ARK của Cathie Wood với mức phí thấp.
Tham khảo: Vận may Bitcoin: Giải mã 11 quỹ Bitcoin ETF được SEC phê duyệt

Năm 2024 sẽ là thời kỳ 'hoàng kim' mới của Bitcoin?

ONUS là một nền tảng đầu tư sáng tạo, cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ tài chính được thiết kế đặc biệt cho đầu tư vào tài sản số.
Website: https://goonus.io/markets/btc/