lamdep111

lamdep111

Đã gia nhập 16 Tháng Mười 2018

Lần online cuối: 08 Tháng Giêng 2019

Số bài viết 3

Điểm tích lũy 3

tuổi

Địa chỉ

Website https://www.giamcandep.vn

Twitter

Facebook

Lịch sử hoạt động

Vui lòng đợi

  • Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index - BMI) - được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người.
  • Chỉ số khối cơ thể của một người tính bằng cân nặng của người đó (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét).
  • Theo WHO, người lớn có BMI trong phạm vi [18.50 - 24.99] là người bình thường. Dưới 18.5 là gầy, trên 25 là người béo và trên 30 là béo phì.