gympassionvn

gympassionvn

Đã gia nhập 02 Tháng Chín 2018

Lần online cuối: 3 tuần trước

Số bài viết 2

Điểm tích lũy 2

tuổi

Địa chỉ Hồ Chí Minh

Website https://gympassion.vn/

Twitter

Facebook

Lịch sử hoạt động

Vui lòng đợi

  • Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index - BMI) - được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người.
  • Chỉ số khối cơ thể của một người tính bằng cân nặng của người đó (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét).
  • Theo WHO, người lớn có BMI trong phạm vi [18.50 - 24.99] là người bình thường. Dưới 18.5 là gầy, trên 25 là người béo và trên 30 là béo phì.