Hoạt động

nhatthien

nhatthien đã gia nhập

5 ngày trước

NormanTUG

NormanTUG đã gia nhập

1 tuần trước

Nhân Hưng Bột Tắm

Nhân Hưng Bột Tắm đã gia nhập

2 tuần trước

Phucgia835

Phucgia835 đã gia nhập

3 tuần trước

giamcandepda

giamcandepda đã gia nhập

3 tuần trước

StanleyDeazy

StanleyDeazy đã gia nhập

4 tuần trước

karinex

karinex đã gia nhập

4 tuần trước

yruibvjygp

yruibvjygp đã gia nhập

5 tuần trước

Thế Giới Trong Ngày

Thế Giới Trong Ngày cập nhật thông tin tài khoản

5 tuần trước

jevntnqswb

jevntnqswb đã gia nhập

13 Tháng Mười Một 2018

yruibtsbgj

yruibtsbgj đã gia nhập

09 Tháng Mười Một 2018

meolamdep24h

meolamdep24h cập nhật thông tin tài khoản

09 Tháng Mười Một 2018

meolamdep24h

meolamdep24h đã gia nhập

09 Tháng Mười Một 2018

theluong07

theluong07 cập nhật thông tin tài khoản

06 Tháng Mười Một 2018

theluong07

theluong07 đã gia nhập

06 Tháng Mười Một 2018

sikolchilly

sikolchilly đã gia nhập

05 Tháng Mười Một 2018

Thế Giới Trong Ngày

Thế Giới Trong Ngày đã gia nhập

05 Tháng Mười Một 2018

anquynh1995

anquynh1995 đã gia nhập

02 Tháng Mười Một 2018

tiennguyenlhp

tiennguyenlhp đã gia nhập

31 Tháng Mười 2018

hyvongdcd

hyvongdcd đã gia nhập

26 Tháng Mười 2018


  • Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index - BMI) - được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người.
  • Chỉ số khối cơ thể của một người tính bằng cân nặng của người đó (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét).
  • Theo WHO, người lớn có BMI trong phạm vi [18.50 - 24.99] là người bình thường. Dưới 18.5 là gầy, trên 25 là người béo và trên 30 là béo phì.