Bài viết mới nhất

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông Trump ăn như thế nào ?

Chủ đề thuộc danh mục: Buôn chuyện

Ông Trump ăn như thế nào ?

Bắt đầu bởi boy30 boy30 4 tuần trước.
0 26 0

 
 
 

  • Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index - BMI) - được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người.
  • Chỉ số khối cơ thể của một người tính bằng cân nặng của người đó (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét).
  • Theo WHO, người lớn có BMI trong phạm vi [18.50 - 24.99] là người bình thường. Dưới 18.5 là gầy, trên 25 là người béo và trên 30 là béo phì.